HISTORY
Kuruldu?undan bugüne geçen onbe? senede, temsilcisi bulundu?umuz firmalar aracyly?y ile Türk pazaryna çe?itli Alçak Gerilim ?alt malzemelerini ithal edip, da?ytymyny gerçekle?tirmektedir.

ALMER ELEKTRYK yakla?yk iki sene önce bünyesine katty?y LG ( KORE ) firmasy nyn Endüstriyel Elektrik malzemeleri üreten LG INDUSTRIAL SYSTEMS ( LGIS ) LS temsilcili?i ile birlikte Katko, Tayee, Relequick markalaryyla Kalite/Fiyat synyrlaryny zorlayarak pazarda hak etti?i yeri almy?tyr.

Bundan sonraki hedefimiz, senelerden beri yapty?ymyz gibi, Türk imalat ve ihracat sanayiinin kullandy?y ara girdi elektrik malzemelerinin istenen kalite ve fiyatta tedarik etmek olacaktyr.