COMPANY PROFILE
Almer Elektrik kuruldu?u 1991 yylyndan bugüne makine üreticilerinden pano imalatçylaryna, in?aat sektöründeki taahhüt firmalaryndan kamu kurumlaryna kadar uzanan portföyde mü?terilerine kaliteli ürün ve servis sunmayy sürdürmektedir.

Üst kalitede ürünleri makul fiyat seviyesi ile piyasaya sunmayy ilke edinen kalite/fiyat/servis politikasyyla sektörde kendine kalycy bir yer edinmi?tir.

Türkiye pazarynda bu temel ilkeler do?rultusunda yürüttü?ü uzun süreli çal?malar neticesinde hakly bir itibar kazanmy? ve 1.000'in üzerindeki mü?teri portföyüyle sürekli büyüyen bir saty? grafi?i sergilemektedir.

Güçlü saty? kadrosuna ek olarak saty? a?ynda Türkiye'nin her bölgesini kapsayacak ?ekilde 32 bayi bulunmaktadyr.